Política de privacitat de SAP-UGT

Les dades emplenades en el formulari de afiliació, seràn tractades en un fitxer responsabilitat  del “SAP” amb domicili social a Barcelona ( Carrer Malats, 27-31  i codi postal 08030) per a les finalitats pròpies d’acord amb la reglamentació interna del Sindicat.

També, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades, sol.licitant-ho per escrit, adjuntant fotocòpia del teu DNI, a la seu del SAP a l’adreça abans indicada, fent constar el teu nom, cognoms, número d’afiliat, domicili a efectes de notificacions i contingut del dret que pretens exercir.

En cas de modificació de la quota l’afiliat/da rebrà una notificació d’aquest fet abans de la data de pagament.