Afilia’t

Dades personals

Nom


Cognoms


Data Naixement


Adreça


Població


Provincia


Telèfon mòvil


Telèfon fix


NIF


Email

Assegurança per indisposicions laborals transitòries (ILT Baixes)

Escolleix l'opció de cobertura per ILT que prefereixes: Consulta la informació AQUI

Cobertura

Dades bancàries (Posa el codi IBAN)


Dades professionals

Escala professional:

TIP


Promoció


Destinació actual

Regió Policial de destinació

Afiliat a altres sindicats?


Comentaris

captcha

La seva acceptació i l'enviament de les teves dades impliquen l'acceptació de la Politica de privacitat de SAP.

Avís legal
Les dades emplenades en el formulari de afiliació, seràn tractades en un fitxer responsabilitat del “SAP” amb domicili social a Barcelona ( Carrer Malats, 27-31 i codi postal 08030) per a les finalitats pròpies d’acord amb la reglamentació interna del Sindicat. També, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades, sol.licitant-ho per escrit, adjuntant fotocòpia del teu DNI, a la seu del SAP a l’adreça abans indicada, fent constar el teu nom, cognoms, número d’afiliat, domicili a efectes de notificacions i contingut del dret que pretens exercir. En cas de modificació de la quota l’afiliat/da rebrà una notificació d’aquest fet abans de la data de pagament.