Denuncies Salut Laboral

Demanem cascs nous per al Grup Guilla (Barcelona)

Els cascs que utilitzen els efectius Guilla de Barcelona ja han arribat a la finalització de la seva vida útil per la qual cosa les seves propietats ja no es donen al 100%, cosa que posa en risc la seguretat de tots els efectius.
Continuar llegint ?

Visita de Riscos Laborals a la CD de Sitges

SAP-UGT, després de fer la visita a la CD de Sitges, ha presentat un escrit denunciant les condicions de la comissaria que afecta la salut i la seguretat dels efectius que hi estan treballant.
Continuar llegint ?

Caigudes al mateix nivell i climatització deficient a la CD Castelldefels

El Departament de Salut Laboral del SAP-UGT denuncia el problema amb aigües freàtiques que vessen per la paret d’encofrat de la CD Castelldefels a l’alçada de la vorera.
Continuar llegint ?

Insalubritat a l’ABP de Gavà (plaga de mosca Psychoda)

SAP-UGT presenta un pla de treball per acabar amb la plaga d’aquest insecte. Cal netejar tot el sistema de clavegueram i millorar el sistema de renovació d’aire.
Continuar llegint ?

Parc mòbil en lamentables condicons: cinturons de seguretat

Lamentablement SAP-UGT ha de tornar a denunciar que, com a conseqüència del mal estat del nostre parc mòbil, dos companys han patit lesions com a conseqüència que els cinturons de seguretat estaven del tot defectuosos. Aquesta és una conseqüència més de com afecten les retallades al n
Continuar llegint ?

Deficiències ergonòmiques per cadires deficients (Les Corts)

Presentem denúncia per les deficients cadires que hi ha a l’Oficina Regional d’Instrucció sibre la violència de gènere a les dependències de Les Corts de Barcelona.
Continuar llegint ?

ABP VILAFRANCA: Denúncia del mal estat de les instal·lacions.

En visita efectuada per SAP-UGT a les dependències de l’ABP de Vilafranca del Penedès denunciem el mal estat de les seves instal·lacions per manca de manteniment.
Continuar llegint ?

Pudors mortals a l’ABP de Sabadell

SAP-UGT presenta escrit denunciant les pudors insuportables que han d’aguantar els professionals destinats a l’ABP de Sabadell. L’Administració ens manifesta ja haver fet les actuacions al respecte. Us adjuntem l’escrit i la resposta.
Continuar llegint ?