Denuncies Salut Laboral

Equips de protecció individual per a la Unitat Territorial de la Policia Científica de la RPM Sud

Des del Departament de Seguretat  i Salut laboral del SAP-UGT denunciem els equips de protecció individual dels efectius destinats a la Unitat Territorial de Policia Científica de la Regió Policial Metropolitana Sud.
Continuar llegint ?

Proposta d’actuació en prevenció de riscos: aprofitament de l’espai de l’Oficina Policial de l’Escala

Des del SAP-UGT presentem una proposta d’actuació que millora les condicions de treball per als professionals destinats a l’Oficina Policial de l’Escala.
Continuar llegint ?

Demanem cascs nous per al Grup Guilla (Barcelona)

Els cascs que utilitzen els efectius Guilla de Barcelona ja han arribat a la finalització de la seva vida útil per la qual cosa les seves propietats ja no es donen al 100%, cosa que posa en risc la seguretat de tots els efectius.
Continuar llegint ?

Visita de Riscos Laborals a la CD de Sitges

SAP-UGT, després de fer la visita a la CD de Sitges, ha presentat un escrit denunciant les condicions de la comissaria que afecta la salut i la seguretat dels efectius que hi estan treballant.
Continuar llegint ?

Caigudes al mateix nivell i climatització deficient a la CD Castelldefels

El Departament de Salut Laboral del SAP-UGT denuncia el problema amb aigües freàtiques que vessen per la paret d’encofrat de la CD Castelldefels a l’alçada de la vorera.
Continuar llegint ?

Insalubritat a l’ABP de Gavà (plaga de mosca Psychoda)

SAP-UGT presenta un pla de treball per acabar amb la plaga d’aquest insecte. Cal netejar tot el sistema de clavegueram i millorar el sistema de renovació d’aire.
Continuar llegint ?

Parc mòbil en lamentables condicons: cinturons de seguretat

Lamentablement SAP-UGT ha de tornar a denunciar que, com a conseqüència del mal estat del nostre parc mòbil, dos companys han patit lesions com a conseqüència que els cinturons de seguretat estaven del tot defectuosos. Aquesta és una conseqüència més de com afecten les retallades al n
Continuar llegint ?

Deficiències ergonòmiques per cadires deficients (Les Corts)

Presentem denúncia per les deficients cadires que hi ha a l’Oficina Regional d’Instrucció sibre la violència de gènere a les dependències de Les Corts de Barcelona.
Continuar llegint ?