RECLAMACIÓ DESPESES FORMALITZACIÓ D’HIPOTECA

Com bé sabreu han sortit diverses notícies on s’obliga al banc a abonar les despeses de formalització d’una hipoteca (despeses de notari, l’impost d’Actes jurídics i diverses despeses de gestoria).

Doncs bé, actualment la jurisprudència ha dictaminat que part d’aquestes despeses no han de ser abonades pel comprador i obliguen als bancs a fer-se càrrec de part d’aquestes despeses.

Des dels serveis jurídics de la FEPOL us oferim la possibilitat de fer les pertinents reclamacions amb un descompte per tots els nostres afiliats.

Us podeu informar trucant a la nostra assessoria jurídica 933426810 demanant per Xavier o David.