AL SAP DECIDEIXES TU
Referèndum sobre la retirada del Q5M de les regions Metropolitanes i altres condicions de treball

Número: 02/2015
Data: 2/01/2015
Títol: PAL SAP DECIDEIXES TU. Referèndum sobre la retirada del Q5M de les regions Metropolitanes i altres condicions de treball 

C2 Proces consultiu