Reunió de negociació 29/10/2014

Número: 125/2014
Data: 30/10/2014
Títol: Reunió de negociació 29/10/2014

C125 ReuniO negociacio 29-10-2014