Goteres al pàrquing del sector de Trànsit d’Olot

Número: 120/2014
Data: 15/10/2014
Títol: Goteres al pàrquing del sector de Trànsit d’Olot

C120 goteres a transit olot