Manca de vehicles i de PDA al sector de trànsit d’Olot

Número: 116/2014
Data: 15/10/2014
Títol: Manca de vehicles i de PDA al sector de trànsit d’Olot

C116 mes vehicles a transit olot