El SAP demana cables connectors per enllaçar les PDA amb les impressores

Número: 114/2014
Data: 14/10/2014
Títol: El SAP demana cables connectors per enllaçar les PDA amb les impressores

C114 cables conectors pda impresora