Publicació al DOGC de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de treball de l’especialitat d’intervenció especial

Termini  de participació:  20 d’octubre de 2014 (inclós)

Agent

Caporal