15a EDICIÓ DEL CURS D’ESPECIALITZACIÓ: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ APLICADES A LA INVESTIGACIÓ (DECLARACIÓ POLICIAL)

Us presentem una nova edició del curs d’especialització semi presencial Tècniques de comunicació aplicades a la declaració policial.

triptictecniquesde comunicació_001
El programa de 15a Edició del curs d’especialització: Tècniques de comunicació aplicades a la investigació (Declaració Policial) :

Les declaracions i entrevistes que la policia, i en general els investigadors, practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims, són en general, elements crítics dels processos d’investigació.

 

En general en l’entorn policial, encara que es coneixen molts mites sobre les tècniques de declaració, hi ha molt pocs estudis sistematitzats sobre aquestes tècniques. Per això, els professionals acostumen a basar-se principalment en la pròpia experiència i en la pràctica per abordar cada nou cas.

 

Com qualsevol altra habilitat policial, les declaracions i les entrevistes policials requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la mera pràctica o la intuïció.

 

En aquest curs es mostraran aquestes tècniques seguint el sistema formatiu de l’Acadèmia Nacional del FBI.

 

Metodologia

 

Aquets curs es realitza en un format semi presencial amb una durada de 45 hores, distribuïdes de la següent forma:

 

 •  2 hores presencials: Presentació del curs i introducció de conceptes
 • 20 hores Tutoritzades on-line: Mitjançant documentació penjada a la intranet de l’EPSI-UAB i/o entregats en format electrònic en la presentació del curs.
 • 4 hores pràctiques d’entrevistes simulades on l’alumne passarà per diferents rols (entrevistador, entrevistat i avaluador)
 • 12 hores de Treball d’Anàlisi Personal de material de Treball
 • 4 Hores participació Fòrum
 • 3 hores Pràctiques Avaluatives

 

Duració:

45 hores

 

Propera edició:

Del 25 de setembre al 22 d’octubre de 2014.

 

Sessions presencials:

 

 •   25 de setembre (dijous) de 18 a 20:30 hores
 •   08 d’octubre (dimecres) de 16 a 20 hores (sessió pràctica)
 •   22 d’octubre (dimecres) de 18 a 20:30 hores (avaluació)

 

 

Meritació als Mossos d’Esquadra

 

Objectiu general

 

Aquest curs servirà per a dotar als alumnes de competències per a obtenir resultats positius:

 

· De les entrevistes i declaracions de testimonis i víctimes.

· Dels interrogatoris de sospitosos.

 

A través del curs l’alumne coneixerà i practicarà tècniques per a conduir eficaçment les entrevistes, detectar conductes d’engany i convèncer als sospitosos perquè relatin la veritat.

 

L’objectiu de cada mòdul:

 

– Definir el valor i les particularitats tècniques de la declaració de les víctimes i dels sospitosos en el marc dels processos d’investigació policial i judicial.

– Ensenyar als alumnes tècniques específiques per a practicar entrevistes i interrogatoris efectius.

– Mentalitzar als alumnes de la importància de l’aplicació de la tècnica de l’escolta activa en les entrevistes i declaracions.

– Mentalitzar als alumnes de que l’escolta activa no és un procés natural.

– Analitzar les errades més típiques en les preses de declaració com són:

o La influència de les preguntes sobre les respostes.

o Les distraccions.

o Les avaluacions precipitades.

o Les presses.

o La contaminació de les entrevistes

 

– Descriure les tècniques d’embut de deducció l’aplicació de la Programació Neurolingüística, i l’entrevista cognitiva.

– Instruir a l’alumne en tècniques de detecció de mentides.

– Instruir a l’alumne en tècniques de conducció d’interrogatoris.

 

Professorat

Kiko Gómez Macià, Psicòleg

Emili Martínez, Intendent de CME

Requisits

 • Professionals de la Seguretat Pública i Privada
 • Interessats en Seguretat i Prevenció.

 

 

Programa del curs

Mòdul 1 Introducció

 

Mòdul 2 Legislació

 

Mòdul 3 Aspectes Teòrics

 

Tècniques d’entrevista

–          L’escolta activa

–          Riscos de les entrevistes

–          Els mites de les declaracions

–          Tècniques específiques d’entrevista i declaració

 • T. de l’embut de deducció
 • Estructura de la declaració de víctimes i testimonis segons la tècnica de l’embut de deducció
 • L’estructura de l’entrevista amb sospitosos segons la tècnica de l’embut de deducció

–          La Programació Neurolinguistica

 • Aplicació del PNL a les declaracions de testimonis
 • Tècniques d’entrevista cognitiva
 • Aplicació de l’ÈC a la declaració de testimonis`
 • La declaració com a procés de comunicació

 

Tècniques de detecció de mentides

–          Motius per a mentir

–          Tipus de mentides

–          Classificacions dels mentiders segons el DSM IV

–          La conducta no verbal en el procés de l’engany

–          La conducta verbal en el procés de l’engany

–          Aplicació de tècniques especifiques  per a la detecció de conductes d’engany durant la conducció de les entrevistes amb sospitosos

 

La confessió

–          Factors que justifiquen la confessió

–          Fases i regles bàsiques de conducció d’interrogatoris

 

Contingut Pràctic  

–          Anàlisi de casos plantejats en suport videogràfic i documental

 

 

Preu:

150,00 euros

Preus especials per a ex-alumnes EPSI i afiliats IPA (120 00 euros)

 

Informació i Inscripció:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral

Telèfon: 93 5817191 / Fax: 93 5817471

E-mail: gemma.llonch@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org/

 

Retornant el full d’inscripció que adjuntem i un cop admès fer l’ingrés de la matrícula a la següent entitat bancària tindreu feta la reserva del curs:

 

2013 0692 82 0201956247 de la Caixa de Catalunya.