3a Edició Curs de Preparació per a Cap de Seguretat – setembre 2014

Nova edició del curs de preparació per cap de seguretat, us adjuntem la informació del programa i el model de preinscripció. ÚLTIMES CONVOCATÒRIES

 triptic cap de seguretat_Página_1

 

 

Objectius del curs:

–       Conèixer i dominar la Normativa de Seguretat Privada de la Llei 23/1992 de 30 de juliol.

–       Dotar de coneixements suficients per poder afrontar l’examen a Madrid.

–       Avaluar, amb exàmens tipus test i preguntes obertes, els coneixements dels alumnes i retro alimentar els mateixos.

–       Que l’alumne pugui superar l’examen que es realitza a la Unitat Central de Seguretat Privada i pugui obtenir la Habilitació Professional de Cap de Seguretat.

–       Conèixer operativament la gestió del Cap de Seguretat, com a cap operatiu, i la seva relació amb les Forces i Cossos de Seguretat.

 

Duració

48 hores (presencials)

 

Dates:

Inici: Setembre 2014

Finalització: Octubre 2014

 

Horari:

Dilluns i dimecres tardes, de16:00 a 20:00 hores (12 sessions).

–          8 y 10 de setembre

–          15 y 17 de setembre

–          22 y 25 de setembre (simulació)

–          29 de setembre y 1 d’octubre

–          6 y 8 d’ octubre

–          13 y 15 d’ octubre (simulació)

 

Dirigit a:

Professionals de la Seguretat Privada i Membres de les Forces i Cossos de Seguretat

 

Titulació:

Certificat d’aprofitament, després d’haver realitzat el curs amb un mínim d’un 80% d’assistència, i diploma.

 

Coordinació:

Sr. Francesc Gómez Macià.

 

Docents:

 

–          Sr. Jesús Fernández Garrido. Inspector- Cap de la Unitat de Seguretat Privada de Barcelona.

–          Sr. Eligio Landín López. Facultatiu de la Unitat de Seguritat Privada de Barcelona.

–          Sr. Baudilio García. Cap del Grup d’Empreses de la Unitat de Seguretat Privada de Barcelona.

–          Sr. José Gómez Rojas. Cap de Seguretat de la empresa LPM.

 

Programa del Curs:

 

–          Empreses de Seguretat.

–          Personal de seguretat.

–          Establiments obligats a tenir mesures de seguretat.

–          El règim sancionador.

 

Avaluació: Simulació d’exàmens tipus test i preguntes obertes amb la posterior correcció

 

Import de la matrícula:

500,00 euros (450,00 euros “preu especial alumnes EPSI, SAP, IPA”)

 

Inscripció:

Cal omplir el formulari de preinscripció adjunt i enviar-lo a Francesc.gomez.macia@uab.cat oformació.continuada.epsi@uab.cat

A continuació cal fer l’ingrés de la matrícula al núm. de compte:

IBAN ES23   2013 0692 82 0201956247   CATALUNYA CAIXA

 

Més informació:

93 581 71 91/ 93 581 70 42

Formació.continuada.epsi@uab.cat

www.seguretatintegral.org

MODEL D’INSCRIPCIÓ