Les PDA són un desastre, sense cobertura, avariades i insuficients

Número: 57/2014
Data: 05/05/2014
Títol: Les PDA són un desastre,  sense cobertura, avariades i  insuficients

C57  MES PDA A TRANSIT