Reunió de negociació sense novetats

Número: 52/2014
Data: 29/05/2014
Títol: Reunió de negociació sense novetats

C52 REUNIO NEGOCIACIO