Últims dies inscripcions: Curs PAU – Pública Concurrència – maig 2014

 

Benvolgut/da,

 

Confiant que serà del seu interès o del de les persones del seu entorn, li fem arribar la següent informació:

 

S’inicien dues noves càpsules especialitzades sobre “Anàlisi del Risc en Activitats de Pública Concurrència” i “Implantació i Manteniment del PAU”, els cursos (de 20 hores cada un) es fan en horari de cap de setmana (divendres tarda i dissabtes matí). A continuació incloem la informació més rellevant de cada un:

 

Càpsula Especialitzada:

Anàlisi del Risc en Activitats de Pública Concurrència

 

CONTINGUT:

 

–       Pública concurrència en activitats esporàdiques (curses, correfocs i concerts): normativa, anàlisi dels riscos comuns i específics. Casos pràctics.

–       Edificis de Gran Alçada: normativa, riscos específics i metodologia d’anàlisi més adequada. Cas pràctic.

 

DATES:

16, 17, 30 i 31 de maig de 2014

Càpsula Especialitzada:

Implantació i Manteniment del PAU

 

CONTINGUT:

 

–       Estratègies formatives: diagnosi, programa adaptat i motivació

–       Pautes per a la planificació, realització i avaluació d’un simulacre: cronologia, exercici de despatx, eines i recursos, retroalimentació en el PAU

 

DATES:

13, 14, 27 i 28 de juny de 2014

 

DÍPTIC INFORMATIU

MODEL INSCRIPCIÓ