Gestió de Riscos i Emergències – Càpsules especialitzades

Des de l’entrada en vigor del Decret 82/2010 d’Autoprotecció, són moltes les persones que s’han acreditat i moltes altresque ho estan fent, per tal d’elaborar i implantar els plans d’autoprotecció a les activitats i centres afectats per aquestdecret. En aquest temps, han sorgit necessitats que obliga a les persones implicades en el procés d’autoprotecció i les emergències a aprofundir, actualitzar i/o adquirir les competències i habilitats necessàries per tal de desenvolupar amb rigor la seva feina. Aquest és el motiu principal que ens mou a oferir aquestes accions formatives especialitzades.

 Destinataris

Tècnics competents en l’elaboració de Plans d’Autoprotecció ( PAUs)
Personal d’administracions públiques (àrea de protecció civil i/o seguretat)
Tècnics i responsables de seguretat d’empreses privades i/o públiques

 Titulació

Certificat del curs corresponent , vinculat a l’àrea de Gestió de Riscos i Emergències.

  • Implantació i Manteniment del PAU ( inici 7 de març)
  • Anàlisi del risc en Activitats amb matèries perilloses
  • Anàlisi del risc en Infraestructures
  • Anàlisi del risc en Activitats de pública concurrència
  • Avaluació de les condicions d’ocupació, evacuació i confinament
  • Tràmits del PAU a través d’Hermes
  • Gestió i coordinació de les emergències
  • Eines i metodologia d’homologació d’un PAU

 Durada i Horaris

20 hores presencials cada càpsula. Divendres de 15 a 20h i dissabtes de 9 a 14h. Setmanes no consecutives.

 Dates

Inici: a partir del 7 de març de 2014 la càpsula d’Implantació i Manteniment del PAU . Varies edicions de cada càpsula i d’acord a la demanda).

 Coordinació

 Silvia Pérez. Tècnic competent en l’elaboració de PAUs. www.risccontrol.cat

 Matriculació per càpsula

Alumnes i ex-alumnes EPSI, entitats amb 2 o més participants: 200 €

Resta d’alumnes: 250 €

Ingressar en el c.c. 2013 0692 82 0201956247

 Inscripció

Sol·licitud d’inscripció

La plaça quedarà reservada formalment una vegada retornada la Inscripció complimentada agemma.llonch@uab.cat i realitzat l’ingrés de l’import  de la matricula de cada càpsula  al nº de compte de Caixa Catalunya 2013 0692 82 0201956247.

 

Període d’inscripció: obert