Postgrau: Seguretat de l’Energia i el Medi Ambient (Inici Febrer 2014)

El programa està orientat per formar professionals amb la capacitat de gestionar la seguretat i la qualitat energètica i ambiental de productes, processos i serveis, al mateix temps que prioritzen la cura del medi ambient, es minimitzi l’augment de la despesa energetica i la contaminació ambiental associada a aquesta despesa energètica..

Programa preparat per adquirir la capacitació per a portar a terme certificacions energètiques als edificis i els productes (etiquetatge, ecodisseny), i avaluar els punts forts i febles de l’aplicació de les diferents tecnologies energètiques.

També incorpora en el programa les acreditacions com a Implantadors/es i Auditors/es de Sistemes de Gestió Energètica i Ambiental:

Sistemes i Auditories / ISO 19011.

Tríptic informatiu

Sol·licitud d’inscripció