Procediment per a la determinació de la contingencia en cas de baixa laboral

Us adjuntem  informació de com funciona la Instrucció 1/2007 per a la determinació de la contingencia, en cas que la mútua Asepeyo no se´n vulgui fer càrrec, i derivin al metge de capçalera ì sigui aquest qui doni una baixa laboral per contingencia comuna quan en realitat hauria de ser contingencia laboral.

ICAMS procediment per a la determinació de la contingència_001