Número de compte “Ciutat Vella”

Número: 104/2013
Data: 26/11/2013
Títol: Número de compte “Ciutat Vella”


C104 Ajut companys ciutat vella