3a Reunió comissió negociació

Número: 100/2013
Data: 07/11/2013
Títol: 3a Reunió comissió negociació