Què passa amb la planificació en dies per canvi de localitat o regió?

Número: 94/2013
Data: 12/10/2013
Títol: Què passa amb la planificació en dies per canvi de localitat o regió?