Manca de defenses extensibles pels membres de les unitats d’investigació