Creació d’una comissió de treball específica pels membres de les unitats d’investigació