És del tot necessari que es tornin a imposar els serveis remunerats tipus VAR-15

Número: 81/2013
Data: 14/08/2013
Títol: Càrrega de feina al sector de trànsit de Mollet