Llocs de treballs amb adscripció genèrica USC Barcelona i necessitat de la convocatòria de l’anomenat tradicionalment mini-concurs.

Des del SAP-UGT demanem la convocatòria d’un procés (l’anomenat tradicionalment mini-concurs) d’assignació dels llocs de treball amb asignació genèrica USC Barcelona, segons els mèrits i preferències, dels membres de la PGME que no han assolit plaça específica a una ABP en concret, per totes les categories que han participat en el concurs general.