Novament queda en evidencia la necessitat de dotar al CME d’armilles antibales.

Número: 73/2013
Data: 09/07/2013
Títol: Novament queda en evidencia la necessitat de dotar al CME d’armilles antibales.