NOTA INFORMATIVA sobre l’errada en la nòmina del mes de juny que ha afectat 660 Mossos d’Esquadra

La Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia ens ha fet transmès aquesta nota informativa relativa a l’errada que ha afectat a 660 mossos d’esquadra.

Els mossos d’esquadra afectats per l’errada en el càlcul de l’IRPF veuran com en les properes nòmines de juliol a desembre el seu IRPF baixa al percentatge necessari per a recuperar el líquid corresponent a l’import deduït erròniament en la nòmina de juny.

No obstant això, els mossos d’esquadra afectats rebran a la seva domiciliació bancària  l’import deduït erròniament, si no manifesten la seva voluntat en contra a la SubdireccióGeneralde Recursos Humans de la DireccióGeneralde la Policia fins el proper dia 4 de juliol inclòs, mitjançant el correu electrònic nuria.carol@gencat.cat.