Nova edició: Tècnic competent en l’elaboració de plans d’autoprotecció àmbit local i catalunya. Decret 82/2010

EPSI fa una nova convocatòria del Postgrau Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’Autprotecció (P.A.U) organitzat per l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de Barcelona. El format és semi presencial per a l’Habilitació de Tècnics Competents per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (Àmbit Local + Àmbit Catalunya), acreditat per l’Institut de Seguretat Púbica de Catalunya (ISPC)

Titulació

El Postgrau acredita com a Tècnics/es Competents en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (P.A.U.) d’acord al Decret 82/2010, de 29 de juny.

La EPSI és entitat acreditada per l’Institut de Seguretat Pública (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) com a Centre de Formació de Personal Tècnic Competent per elaborar Plans d’Autoprotecció de les Activitats i els Centres d’Interès per a la Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR/03/2011)

En un segon any es pot accedir al Màster de Gestió de Riscos i Emergències de la UABAquest segon any dona també resposta a les persones ja acreditades com a Tècnics Competent per a l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció de nivell A, B i C que poden convalidar 30 ECTS del postgrau i realitzar el segon curs obtenint així l’acreditació acadèmica de Màster ECTS.

Crèdits

Postgrau: 30 ECTS

 

Lloc de realització i data de començament del postgrau:

El postgrau s’impartirà a les instal·lacions de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), Campus de la UAB. Aquest té una durada total de 246 hores distribuïdes en:

 

Sessions presencials: 96 hores en horari de divendres de 15:00 a 21:00 i dissabtes de 09:00 a 15:00

9 sessions d’àmbit local: 54 hores

7 sessions d’àmbit Catalunya: 42 hores

Sessions online: 95 hores

Projecte final: 55 hores

 

Inici: 18 d’Octubre de 2013

Finalització: 30 d’Abril de 2014

 

Matriculació:

Postgrau ex-alumnes de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral: 1.350 €

Altres: 1.500 €

Admissió:

Els requisits d’admissió són: Titulació universitària.

Inscripció:

És necessari que ompliu i ens envieu el document de preinscripció adjunt

Més informació:

Ramon Martin

Formació Continuada

Escola de Prevenció i Seguretat integral

93 581 71 91

www.seguridadintegral.org

Programa:

ÀMBIT LOCAL

Introducció bàsica a la protecció civil

Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya

La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

La gestió de les emergències

Tecnologies de suport a la protecció civil

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’autoprotecció

Normes bàsiques d’autoprotecció

Normes tècniques d’autoprotecció

Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració

Introducció bàsica a la redacció d’un PAU

Anàlisi del risc d’un PAU: tipus de risc associat

Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció

Estructura organitzativa d’un PAU

Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

Exercicis pràctics

Examen acreditació àmbit local

ÀMBIT CATALUNYA

Normativa Técnica relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció

Instal·lacions amb MMPP (Seveso)

Instal·lacions amb explosius

Instal·lacions amb substancies radioactives

Instal·lacions amb matèries biol6giques perilloses

Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres

Llei de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials

Mineria

Preses i embassaments

Transport de persones i de material (carreteres/ Túnels, ports, aeroports, …

EGA’s (Edificis de Gran Alçada) A2.6 Serveis basics

Els PAU, pautes bàsiques per a la seva elaboració, activitats parts A i B 

Descripció d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en Protecció Civil

Continguts mínims d’un PAU

Guies del Consell! de Seguretat Nuclear per a L’elaboració de plans d’emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives

MMPP: transport de MMPP ; instal·lacions de MMPP : substancies radioactives

Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis bàsics,  Instal·lacions i infraestructures: preses i embassaments

Criteris d’activació d’un PAU i coordinació amb plans d’àmbit superior. Exemples d’activitats

Estructura organitzativa d’un PAU i actuacions en cas d’emergència

Exercicis pràctics i projecte final

Eines de valoració del risc

Practiques d’elaboració de PAU

Presentació i fitxes d’actuació

Sectors

Simulacre de despatx

Examen acreditació àmbit Catalunya

Projecte final ( àmbit local + àmbit Catalunya)

Beques i Ajuts

Us indiquem també l’eina-cercador de la UAB per a la recerca de beques i ajuts per si pot ser del vostre interés:

http://www.uab.es/beques-ajuts/

Aprofitem,també, l’ocasió per comentar algunes coses que poden ser del vostre interès respecte a la bonificació d’aquesta formació per la Fundació Tripartita:

1) Les accions formatives de 6 hores o més de durada poden ser bonificables, en funció del crèdit de bonificació disponible de l’empresa, davant la FTFE ( Fundación Estatal para la Formación de Empleo- ex FORCEM.

2) Podeu utilitzar el simulador de crèdit https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE024/app/sim_credito.aspx per conèixer el nivell de bonificació de la vostra empresa.

3) Per altres informacions referides a la tramitació de les accions formatives http://www.fundaciontripartita.org

LINKS d’interés:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/publicacions/noticies-epsi/detall-noticia-epsi-1277734776583.html?c=Page&noticiaid=1343714910193(publicació noticia)

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-tecnic-competent-per-a-l-elaboracio-de-plans-d-autoproteccio/dades-basiques-1203328491238.html/param1-2974_ca/param2-2003/ (programa UAB)

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1343714910184&blobnocache=true (Tríptic)

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345644998451&blobnocache=true ( Dossier informatiu)