RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ DE TRÀNSIT CATEGORIA CAPORAL,

Avui 11 d’abril s’ha reunit el tribunal del Concurs Oposició de l’especialitat de trànsit per a la categoria de Caporal. Tal i com podeu comprovar en el document adjunt, de les 42 persones participants finalment 41 han estat assignades de manera definitiva. S’han cobert totes les places exceptuant una a la ART del Camp de Tarragona i dues a Vielha.