Proposta d’actuació en prevenció de riscos: aprofitament de l’espai de l’Oficina Policial de l’Escala

Des del SAP-UGT presentem una proposta d’actuació que millora les condicions de treball per als professionals destinats a l’Oficina Policial de l’Escala.