Caigudes al mateix nivell i climatització deficient a la CD Castelldefels

El Departament de Salut Laboral del SAP-UGT denuncia el problema amb aigües freàtiques que vessen per la paret d’encofrat de la CD Castelldefels a l’alçada de la vorera.