Noves Retallades: Barra Lliure!

Número: 14/2013
Data: 12/2/2013
Títol:  NOVES RETALLADES: BARRA LLIURE!