Pagament de dietes pendents

Per gestions fetes per la nostra organització sindical us comuniquem que a partir del proper dia 17 de gener del 2013, la Subdirecció General de Recursos Humans començarà a fer efectiu el pagament de les dietes (eternament endarrerides) corresponents al mes de març fins a l’agost del 2012. Així mateix es farà també efectiu el pagament del servei realitzat per les Eleccions al Parlament de Catalunya.