Insistim: No es poden comunicar els canvis de planificació per whatsapp!

Número: 74/2018
Data: 7/05/2018
Títol: Insistim: No es poden comunicar els canvis de planificació per whatsapp!