Vergonya (III): Heu mentit i continueu mentint al col·lectiu!

Número: 40/2018
Data: 07/03/2018
Títol: Vergonya (III): Heu mentit i continueu mentint al col·lectiu!