Denegació d’assumptes personals a la Brigada Mòbil

Número: 24/2018
Data: 15/02/2018
Títol: Denegació d’assumptes personals a la Brigada Mòbil