Reunió de Comissió de Treball de 30 de gener

Número: 16/2018
Data: 30/01/2018
Títol: Reunió de Comissió de Treball de 30 de gener