La DAI comença a citar a declarar per l’1 d’octubre

Número: 145/2017
Data: 20/11/2017
Títol: La DAI comença a citar a declarar per l’1 d’octubre