Reunió RP Camp de Tarragona de 9 de novembre

Número: 142/2017
Data: 15/11/2017
Títol: Reunió RP Camp de Tarragona de 9 de novembre