CURS SUPERIOR DE GESTIO I DRET DE LA SEGURETAT ( DIRECTOR DE SEGURETAT 52º edició)

 

Benvolgut/da,

Us fem arribar la informació sobre el Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat 52ª edició, de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, a continuació trobaràs la informació detallada sobre el curs:

El Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat té per objecte contribuir a la formació permanent i al reciclatge dels professionals de la seguretat, especialment d’aquells que desitgen poder obtenir l’habilitació com a Director de Seguretat Privada.

Pel seu caràcter pluridisciplinari els curs s’adreça també a gestors, responsables i tècnics de seguretat, tant del sector privat com del sector públic.

Aquest curs s’ha adaptat al que estableix la nova ordre Ministerial INT/318/2011, de l’1 de febrer, sobre personal de seguretat privada.

Objectius 

 • Analitzar les funcions, responsabilitats, tècniques i organització dels serveis propis d’una organització de seguretat privada.
 • Dominar els principis i normes jurídiques de la Seguretat Privada.
 • Conèixer els mitjans tècnics actius i passius i les seves aplicacions.
 • Conèixer el funcionament de la gestió empresarial per a la realització de projectes de seguretat integral respecte a les normes tècniques de gestió de recursos humans, tècnics i financers.
 • Promoure el coneixement i la capacitat de gestió dels Directors de Seguretat Privada.

Destinataris 

 • Professionals de la Seguretat Pública i Privada.
 • Membres de Cossos i Forces de Seguretat.
 • Interessats en Seguretat i Prevenció.

Titulacions 

 • Curs reconegut com a titulació suficient per a l’Habilitació com a Director de Seguretat Privada per la Secretaria de Estado de Seguridad.
 • Adaptat a l’ordre INT/318/2011.
 • Curs reconegut per l’ISPC com activitat de Formació Contínua realitzada per als membres dels Cossos de Policia de Catalunya.

Programa 

 • Normativa de seguretat privada
 • Fenomenologia delinqüencial
 • Seguretat física
 • Seguretat electrònica
 • Seguretat de persones
 • Seguretat lògica
 • Seguretat en entitats de crèdit
 • Seguretat patrimonial
 • Seguretat contra incendis
 • Prevenció de riscos laborals
 • Protecció civil
 • Protecció de dades de caràcter personal
 • Gestió i direcció d’activitats de seguretat privada
 • Funcionament dels departaments de seguretat
 • Planificació de la seguretat
 • Anàlisi de riscos
 • Direcció d’equips humans
 • Gestió de recursos materials
 • Col·laboració amb la seguretat pública
 • Deontologia professional
 • Avaluació: Projecte supervisat

Dates

52ª Edició: de desembre de 2017 a desembre de 2018.

Horari

De dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00, una setmana al mes.

Coordinació 

Francesc Gómez Macià. Psicòleg, Director de Seguretat i Cap de Seguretat.

Direcció 

Dr. Manuel Ballbé i Mallol. Catedràtic de Dret Administratiu UAB

Sr. Fernando Fernández Núñez. President d’Honor d’ACAES

Admissió, inscripció i matrícula 

Per tal de formalitzar la inscripció als cursos els candidats hauran de seguir el procediment següent:

 • Preinscripció: Oberta fins a exhaurir places. Emplenar el formulari de preinscripció (INSCRIU-TE) i realitzar el pagament de l’import d’inscripció de 300 euros que serán descomptats de la matrícula.
 • Matrícula: Oberta.

L’import de matrícula és de 2.050€ (preu especial: 1.850€ per alumnes EPSI, FEPOL, funcionaris, IPA i entitats col·laboradores. D’aquest import es descomptarà la preinscripció realitzada.

Modalitats de pagament

 • 1 sol pagament: obtindràs un 3% de descompte.
 • 2 pagaments: el 60% el dia de la matrícula i el 40% restant dos mesos després d’iniciar-se el curs.
 • 3 o més pagaments: sol·licitant finançament a través de la nostra entitat bancària col·laboradora a les nostres oficines. (Banc Sabadell)

Qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos, serà un plaer poder-te atendre.

Cordialment,

Contacta amb nosaltres: formacio.continuada.fuab@uab.cat  o al 935817449

També pots demanar una sessió informativa personalitzada.

 

Copyright © 2016 UAB Formació Continuada – Fundació UAB, Tots els drets reservats.

 UAB Formació Continuada – Fundació UAB

Edifici Blanc. Vila Universitària

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

Bellaterra, Barcelona 08193

Spain