Condemnada la DGP a indemnitzar les lesions sense sentència penal, ni insolvència de l’agressor

Número: 133/2017
Data: 18/10/2017
Títol: Condemnada la DGP a indemnitzar les lesions sense sentència penal, ni insolvència de l’agressor