ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL

Màster en Gestió de Riscos i Emergències

Dates: Del 20 d’octubre 2017 al 27 d’abril 2018

Des de l’entrada en vigor del Decret 82/2010 d’autoprotecció, substituït posteriorment pel Decret 30/2015. Han sorgit necessitats que obliga les persones implicades en el procés d’autoprotecció i les emergències a aprofundir, actualitzar i / o adquirir les competències i habilitats necessàries per desenvolupar amb rigor la seva feina, gestionar i dirigir l’Emergència.

Més informació i Inscripció

Postgrau en Convivència i Transformació del Conflicte

Dates: Del 10 de novembre 2017 al 25 de maig 2018

Aquest curs neix de la voluntat de continuar innovant en el camp de la gestió de conflictes, obrint nous espais d’aplicació professional i afegint com a element de valor la promoció de la convivència, amb continguts que fan aplicable tot el que es treballa tant a nivell de organitzacions com de municipis i ciutats: es propiciarà la reflexió sobre nous conceptes, però també sobre noves maneres de fer.

Més informació i Inscripció

Máster en Criminalística

Dates: Del 13 de gener 2018 al 2 de novembre 2019

Aquest màster constitueix una resposta a la necessitat actual d’una formació universitària en les tècniques avançades de les ciències forenses incorporant les darreres aplicacions informàtiques. Amb l’objectiu de formar especialistes per treballar conjuntament amb el departament de justícia i ser designat pels jutjats i tribunals com criminalista i perit judicial, amb competència per recopilar proves i recollir-les en informes pericials i defensar-los en els processos judicials. Especialitzar-se en la pràctica d’anàlisi d’escrits i documents dins del vessant forense o per a la Anàlisi d’Intel·ligència. Compost per:

– Mòdul 1: Postgrau Criminalista. Infoanàlisi i tècniques avançades en ciències forense

– Mòdul 2: Postgrau Policia Científica i Intel·ligència Criminal

Més informació i Inscripció

Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Dates: Del 12 de gener al 2 de novembre 2019

Aquest màster capacitarà per actuar com a Pèrit Cal·lígraf Judicial a la identificació i comprovació de manuscrits i documents, la valoració i emissió de dictàmens d’autenticitat o falsedat de l’escriptura i els grafismes (manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu , anònims, grafits, documents mecanografiats i altres impresos oficials).

Més informació i Inscripció

Postgrau en Pèrit Cal·lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Dates: Del 12 de gener al 31 de octubre 2018

Aquest màster capacitarà per actuar com a Pèrit Cal·lígraf Judicial a la identificació i comprovació de manuscrits i documents, la valoració i emissió de dictàmens d’autenticitat o falsedat de l’escriptura i els grafismes (manuscrits, signatures, rúbriques, contractes, notes testamentàries, vots per correu , anònims, grafits, documents mecanografiats i altres impresos oficials).

Més informació i Inscripció

Postgrau en Instrucció d’Unitats Canines de Treball

Dates: Del 16 d’octubre 2017 al 26 d’octubre 2018

L’objectiu del Postgrau es aportar noves tecnologies i eines de treball que aconsegueixin potenciar al màxim l’eficàcia en les intervencions dels professionals com instructors del gos de treball. Augmentant l’autovaloració i la confiança professional de l’instructor del gos de treball i gestionant unitats canines professionals especialitzades.

Més informació i Inscripció

CONTACTA AMB NOSALTRES:
formacio.continuada.fuab@uab.cat o al 93 592 97 10