ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL

Curs en Seguretat d’Esdeveniments i Espectacles, una Visió Integral

Dates: 10 d’octubre al 19 de desembre de 2017
Aquest curs d’especialització està dirigit a professionals de la seguretat pública i privada, interessats en seguretat i prevenció i promotors d’esdeveniments.

Té el propòsit de donar a conèixer totes les funcions, responsabilitats, tècniques i organització dels serveis en esdeveniments i espectacles, dominar els principis i normes jurídiques en el desenvolupament de la tasca i conèixer els mitjans tècnics actius i passius, i les seves aplicacions.

Més informació i Inscripció

Tècniques de Comunicació Aplicades a la Investigació

Dates: Del 18 d’octubre al 15 de novembre de 2017

Com qualsevol altra habilitat policial, les declaracions i les entrevistes policials requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la mera pràctica o la intuïció. En aquest curs es mostraran aquestes tècniques seguint el sistema formatiu de l’Acadèmia Nacional del FBI.

Més informació i Inscripció

Curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació als Accidents de Trànsit

Dates: Del 20 d’octubre al 19 de novembre 2017
Tots els accidents han de tenir peritatge, ja sigui per la pròpia administració, aquí entra la tasca dels funcionaris policials que són perits de l’administració o particulars que actuen de part. Donat que en accidents greus i menys greus sempre hi ha l’actuació d’un perit ja que la indemnització és considerable. Davant d’aquest escenari es requereix un professional que pugui efectuar una anàlisi dinàmica de l’accident, a conèixer els efectes i conseqüències físiques, mèdic – legals dels sinistres així com les responsabilitats jurídiques que vinculen els fets.

Més informació i Inscripció

Investigació d’accidents de trànsit

Dates: Del 3 de novembre al 2 desembre 2017
Especialització en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit. Reconegut per l’ISPC com Activitat de Formació Contínua realitzada per als membres dels Cossos de Policia de Catalunya.

Més informació i Inscripció

Detecció de Substàncies Psicotròpiques

Dates: 3 al 18 de novembre 2017

L’objectiu d’aquest curs és adquirir la capacitat de conèixer i poder discriminar els
comportaments i signes externs que ofereix un conductor i usuari de la via pública
quan són motivats pel consum de substàncies psicotròpiques.

Més informació i Inscripció

 

Curs en Declaració i Preparació de Judicis, Eines i Estratègies d’Acció

Dates: 29 de novembre al 20 de desembre 2018

El professional de la seguretat pública i privada ha de disposar dels coneixements de les diferents condicions jurídic-processals que poden ostentar / exposar dins d’un procés judicial. És important tenir consciència dels judicis paral·lels generats per la influència mediàtica i la seva incidència en la consciència ciutadana respecte a la culpabilitat o la innocència d’algú abans de ser jutjat, evitant que aquesta situació de pressió pugui afectar considerablement el seu estat d’ànim a l’hora de declarar.

Per aquest motiu, s’ha configurat l’acció formativa per tal de dotar de les eines i coneixements necessaris per afrontar la preparació de judicis i de les declaracions de les persones a les quals el jutge demana la seva participació i / o investigació.

Més informació i Inscripció

Curs en Introducció a la Seguretat Hotelera i Turística

Dates: 11 d’abril al 02 de juny 2018

A través d’aquest curs, l’alumne coneixerà eines, sistemes i metodologies que li serviran per poder millorar i desenvolupar les seves competències en el marc de la seguretat turística i hotelera. On es dotaran les següents competències:

• Identificar riscos en l’activitat turístic-hotelera.
• Obtenir les eines per gestionar-los i mitigar-los.
• Obtenir una visió global del sector turístic i hoteler, aprofundint en el marc de la prevenció i la seguretat.

Més informació i Inscripció

CONTACTA AMB NOSALTRES:
formacio.continuada.epsi@uab.cat o al 93 592 97 10