Reunió de la Comissió Permanent de 2a activitat

Número: 132/2017
Data: 06/10/2017
Títol: Reunió de la Comissió Permanent de 2a activitat