Presentació uniformitat de la Policia de Catalunya

Número: 95/2017
Data: 30/06/2017
Títol: Presentació uniformitat de la Policia de Catalunya