Reunió RP Ponent de 29 de juny

Número: 94/2017
Data: 30/06/2017
Títol: Reunió RP Ponent de 29 de juny