La Generalitat condemnada doblement per denegar vacances

Número: 93/2017
Data: 29/06/2017
Títol: La Generalitat condemnada doblement per denegar vacances