Reunió de Caps de Tarragona i Sindicats de 27 de juny

Número: 90/2017
Data: 27/06/2017
Títol: Reunió de Caps de Tarragona i Sindicats de 27 de juny