Indemnitzat un company per les lesions i danys morals patits en una detenció

Número: 91/2017
Data: 28/06/2017
Títol: Indemnitzat un company per les lesions i danys morals patits en una detenció