TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ APLICADES A LA INVESTIGACIÓ (DECLARACIÓ POLICIAL)

                     

Presentació

 

Les declaracions i entrevistes que la policia, i en general els investigadors, practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims, són en general, elements crítics dels processos d’investigació.
En general en l’entorn policial, encara que es coneixen molts mites sobre les tècniques de declaració, hi ha molt pocs estudis sistematitzats sobre aquestes tècniques. Per això, els professionals acostumen a basar-se principalment en la pròpia experiència i en la pràctica per abordar cada nou cas.
Com qualsevol altra habilitat policial, les declaracions i les entrevistes policials requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la mera pràctica o la intuïció.

 

En aquest curs es mostraran aquestes tècniques seguint el sistema formatiu de l’Acadèmia Nacional del FBI.

 

Metodologia  

Aquets curs es realitza en un format semi presencial amb una durada de  45 hores, distribuïdes de la següent forma:

2,5 hores presencials: Presentació del curs i introducció de conceptes

20 hores Tutoritzades on-line: Mitjançant documentació penjada a la intranet de l’EPSI-UAB i/o entregats en format electrònic en la presentació del curs.

4 hores pràctiques d’entrevistes simulades on l’alumne passarà per diferents rols (entrevistador, entrevistat i avaluador)

12 hores de Treball d’Anàlisi Personal de material de Treball

4 Hores participació Fòrum

2,5 hores Pràctiques Avaluatives

 

Duració: 

45 hores

 

Propera edició:

Del 11 d’octubre a  8 de novembre de 2017.

 

Sesions presencials:

11 d’octubre de 18:00 a 21:00 hores (dimecres)

25 d’octubre de 17 a 21:00 hores (dimecres)

8 de novembre  19:00 a 21:00  (dimecres)

 

Reconegut com activitat de Formació Continuada per ISPC.

 Objectiu general

Aquest curs servirà per a dotar als alumnes de competències per a obtenir resultats positius:

  • De les entrevistes  i  declaracions  de testimonis i  víctimes.
  • Dels interrogatoris de sospitosos.

 

A través del curs l’alumne coneixerà i practicarà tècniques   per a conduir eficaçment les entrevistes, detectar conductes d’engany i convèncer als sospitosos perquè relatin la veritat.

 

L’objectiu de cada mòdul:

– Definir el valor i les particularitats tècniques de  la declaració de les víctimes i dels sospitosos en el marc  dels processos d’investigació policial i judicial.

– Ensenyar als alumnes tècniques específiques per a practicar entrevistes i interrogatoris efectius.

– Mentalitzar als alumnes de la importància de l’aplicació de la tècnica de l’escolta activa en les entrevistes i declaracions.

– Mentalitzar als alumnes de que l’escolta activa no és un procés natural.

– Analitzar les errades més típiques en les preses de declaració com són:

o La influència de les preguntes sobre les respostes.

o Les distraccions.

o Les avaluacions precipitades.

o Les presses.

o La contaminació de les entrevistes

 

– Descriure les tècniques d’embut de deducció l’aplicació de la Programació Neurolingüística, i l’entrevista cognitiva.

– Instruir a l’alumne en tècniques de detecció de mentides.

– Instruir a l’alumne en tècniques de conducció d’interrogatoris.

 

Professorat 

Kiko Gómez Macià, Psicòleg

Emili Martínez, Intendent de CME

 Requisits

Professionals de la Seguretat Pública i Privada

Preu:

160,00 euros

130.00 euros Preus especials per a ex-alumnes EPSI i afiliats a FEPOL i IPA